CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURES PER A NOVA CONSTRUCCIÓ O GRAN REHABILITACIÓ

  • Càlcul i disseny de tota tipologia d’estructures arquitectòniques en nova construcció i gran rehabilitació, per a projectes propis o com a encàrrec d’arquitectes, empreses constructores, promotores, etc. i per a qualsevol ús de l’edificació, també industrial.
  • Recàlculs d’estructures per a la seva optimització.

CÀLCUL ESTRUCTURA PER NOVA CONSTRUCCIÓ EDIFICI EN TESTERA

16 habitatges, 1 local y 17 places d’aparcament, C. Teatre, Cadaqués. (2 PS + PB + 3 PP, sup. construïda = 2.750 m2)